Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Διοίκηση

Η διαμόρφωση, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών αποτελούν σημαντικό πυρήνα επιτυχίας και ανάπτυξης.
Η ALTIMCO Investments Ltd έχει ως αποκλειστικό στόχο, σε συνεργασία με τη Διοίκηση των επιχειρήσεων να διαμορφώσει την κατάλληλη στρατηγική που απαιτείται, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι τους είτε αυτοί είναι επιβίωσης, ανάκαμψης, σταθεροποίησης ή ανάπτυξης.
Στις αρμοδιότητες της ALTIMCO Investments Ltd για τη διαμόρφωση της κατάλληλης επιχειρηματικής στρατηγικής είναι:

  • Σαφής καταγραφή του Οράματος και της Αποστολής της Επιχείρησης.
  • Διαμόρφωση και υλοποίηση ενός πλήρους Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).
  • Δημιουργία Λειτουργικού Οργανογράμματος.
  • Διαχείριση Λειτουργιών και Διαδικασιών της επιχείρησης.
  • Εξέταση της Παραγωγικής Διαδικασίας.
  • Διαχείριση Αλυσίδας Αξίας (Value Chain Management).
  • Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management).


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 2108256580 ή στο email: info@altimco.com

Social

   


Newsletter

ALTIMCO INVESTMENTS LTD

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2108256580
F: +30 2108256582
info@altimco.com

ΚΥΠΡΟΣ
Προπυλαίων 41
Rita Court 50,
1048 Λευκωσία

ΑΓΓΛΙΑ
219, Kensington High Str.,
Office 4, Kensington
London W8 6BD