Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η ALTIMCO Investments Ltd, παρέχει σοβαρές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες που αφορούν: Στη διαμόρφωση, κατάθεση και υποστήριξη επιχειρηματικών φακέλων για την άντληση κεφαλαίων, με δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα, Επενδυτικούς Οίκους ή και με επιδοτήσεις από κοινοτικά προγράμματα.
Παράλληλα η εταιρεία, μετά την ανάλυση της παρούσας οικονομικής κατάστασης του πελάτη, έχει την εμπειρία και δυνατότητα να διαμορφώνει συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης και οριστικής ρύθμισης οποιονδήποτε οικονομικών εκκρεμοτήτων με προμηθευτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ, δημιουργώντας ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης των χρεών. Δίνει έτσι τα απαραίτητα εφόδια στην επιχείρηση να συνεχίσει χωρίς προβλήματα και αδιέξοδα τη δραστηριότητά της βασισμένη σε ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης.
Τέλος, η ALTIMCO Investments Ltd μέσω του δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών της, έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη κάλυψη όλων των φοροτεχνικών θεμάτων της επιχείρησης.

  • Άντληση Κεφαλαίων.

- Συνεργασίες με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
- Συνεργασίες με Διεθνείς Επενδυτικούς Οίκους.
- Αξιοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

  • Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων.
  • Βιώσιμη Διαχείριση Ταμειακών Ροών.
  • Επιδοτούμενα Κοινοτικά Προγράμματα.
  • Πλήρης Φοροτεχνική Υποστήριξη.


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 2108256580 ή στο email: info@altimco.com

Social

   


Newsletter

ALTIMCO INVESTMENTS LTD

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2108256580
F: +30 2108256582
info@altimco.com

ΚΥΠΡΟΣ
Προπυλαίων 41
Rita Court 50,
1048 Λευκωσία

ΑΓΓΛΙΑ
219, Kensington High Str.,
Office 4, Kensington
London W8 6BD