Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εταιρεία

H ALTIMCO Investments Ltd ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 με βασικό σκοπό της, τη δραστηριοποίησή της στο χώρο της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης της κρίσης, αναδιοργάνωσης, βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Οι υπηρεσίες της καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρησιακής στρατηγικής και εστιάζουν στην εξυγίανση των συμπτωμάτων κρίσης των επιχειρήσεων εντοπίζοντας αρχικά την πηγή του επιχειρησιακού προβλήματος.

Παράλληλα η εταιρεία έχει αναπτύξει ειδικά προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς αντιμετώπισης κρίσεων.

Επίσης η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας είτε ως σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, είτε ως σύμβουλος άντλησης κεφαλαίων επένδυσης μέσω διεθνών συνεργασιών με επενδυτικούς οίκους. Επιπλέον η εταιρεία εξετάζει και το ενδεχόμενο ιδίας συμμετοχής σε επιχειρηματικά σχέδια υψηλού ενδιαφέροντος.

Από το 2012 η εταιρεία έχει δημιουργήσει τμήμα εξωστρέφειας με το οποίο επιχειρεί να συμβάλλει συμβουλευτικά στην επιτυχή ανάπτυξη εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας ελληνικών επιχειρήσεων.

Την ALTIMCO Investments Ltd πλαισιώνουν στελέχη με πολυετή εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και ένα δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών από το νομικό, οικονομικό και εμπορικό κλάδο.

Social

   


Newsletter

ALTIMCO INVESTMENTS LTD

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2108256580
F: +30 2108256582
info@altimco.com

ΚΥΠΡΟΣ
Προπυλαίων 41
Rita Court 50,
1048 Λευκωσία

ΑΓΓΛΙΑ
219, Kensington High Str.,
Office 4, Kensington
London W8 6BD