Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανακατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επίτευξης στόχων.
Το υπεράριθμο ή ολιγάριθμο προσωπικό, η σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων, η λανθασμένη τοποθέτηση υπαλλήλων σε λάθος θέσεις, η έλλειψη πλάνου εργασίας και ξεκάθαρου job description, η έλλειψη στόχων και κινήτρων είναι συνήθη φαινόμενα σε επιχειρήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν λόγους εκτροχιασμού και κρίσης βιωσιμότητας.
Η ALTIMCO παρέχει σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαρθρωτική ανακατανομή βάση δυνατοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
Βασικός στόχος είναι η απόδοση των υπαλλήλων στο μέγιστο και η ταυτόχρονη απαλλαγή του επιχειρηματία από χρονοβόρες, ψυχοφθόρες και μη αποδοτικές ασχολίες μέσα στην επιχείρηση.

Η ποσότητα δεν εξασφαλίζει ομαλή και αναπτυξιακή πορεία για την επιχείρηση. Η ποιότητα, η σωστή αξιοποίηση και η τοποθέτηση των κατάλληλων στις κατάλληλες θέσεις αποτελούν σοβαρό βήμα ανάπτυξης.

Social

   


Newsletter

ALTIMCO

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2112675888
info@altimco.com