Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 

Πωλήσεις

Σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση και το τμήμα Marketing, καθορίζονται ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι στόχοι, δημιουργείται ένα ευέλικτο και λειτουργικό οργανόγραμμα και καταστρώνεται πλάνο δράσης (Action Plan) το οποίο βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο μέχρι και την τελική του υλοποίηση.

Στις αρμοδιότητες της ALTIMCO είναι:

  • Η καταγραφή της παρούσας κατάστασης.
  • Η δημιουργία ενός πλήρους πλάνου πωλήσεων (Sales Plan).
  • Η καταγραφή της αγοράς και του ανταγωνισμού.
  • Η στελέχωση και εκπαίδευση του τμήματος πωλήσεων.
  • Η δημιουργία κατάλληλου λογισμικού για την παρακολούθηση παραγγελιών και ανάλυσης πελατολογίου.
  • Οι έλεγχοι και η αναμόρφωση του σχεδίου πωλήσεων (Sales Plan).


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο +30 2112675888 ή στο email: info@altimco.com

Social

   


Newsletter

ALTIMCO

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2112675888
info@altimco.com