Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι σύμβουλοι της ALTIMCO Investments Ltd σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης εξετάζουν την παρούσα διάρθρωση, τους ρόλους και αρμοδιότητες των στελεχών και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας της.
Εξετάζουν τα συστήματα στελέχωσης, αξιολόγησης, κινήτρων, αμοιβών και εκπαίδευσης και προτείνουν στρατηγικές για την αποτελεσματική διαμόρφωσή τους.
Προτείνουν τις κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές, για ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανόγραμμα και συμβάλλουν στην ομαλή υλοποίησή τους.

•    Αναδιοργάνωση/Στελέχωση.
•    Ρόλοι, Αρμοδιότητες, Διαδικασίες, Λειτουργικό Οργανόγραμμα.
•    Συστήματα Αξιολόγησης και Κινήτρων.
•    Εκπαίδευση Ατόμων και Ομάδων Εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 2108256580 ή στο email: info@altimco.com

Social

   


Newsletter

ALTIMCO INVESTMENTS LTD

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2108256580
F: +30 2108256582
info@altimco.com

ΚΥΠΡΟΣ
Προπυλαίων 41
Rita Court 50,
1048 Λευκωσία

ΑΓΓΛΙΑ
219, Kensington High Str.,
Office 4, Kensington
London W8 6BD