Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 

Εξυγίανση Μικρών Επιχειρήσεων (ΕΜΕ)

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης ΕΜΕ απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης και αφορούν οικονομικά, εμπορικά και διοικητικά ζητήματα.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
•    Ευέλικτο, κατανοητό, εφαρμόσιμο.
•    Βραχυχρόνιο
•    Άμεσης υλοποίησης
•    Αποτελεσματικό
•    Οικονομικό

Επιχειρηματικός Σύμβουλος της ALTIMCO, καταγράφει την παρούσα κατάσταση της Επιχείρησης στους εξής τομείς:
•    Οφειλές & υποχρεώσεις της Επιχείρησης
•    Οικονομικές απαιτήσεις από τρίτους
•    Χαρτοφυλάκιο προϊόντων / υπηρεσιών
•    Εμπορική πολιτική
•    Αγορά / Ανταγωνισμός
•    Παραγωγική διαδικασία
•    Ανθρώπινο δυναμικό
•    Διοίκηση

Παρουσιάζει βιώσιμες, ρεαλιστικές προτάσεις / δράσεις που αφορούν:
•    Πρόγραμμα αντιμετώπισης οικονομικών προβλημάτων & ρευστότητας
•    Πρόγραμμα ανασύνταξης και σταθερότητας της Επιχείρησης
•    Πλάνο ανάπτυξης της Επιχείρησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και είναι το οικονομικότερο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο +30 2112675888 ή στο email: info@altimco.com

Social

   


Newsletter

ALTIMCO

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2112675888
info@altimco.com