Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
 

Crisis Manager

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης CRISIS MANAGER απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα της λειτουργίας τους συμπτώματα που δηλώνουν κάποιο είδος κρίσης.
Προβλήματα ρευστότητας, μείωση πωλήσεων, μη βιώσιμα χρέη, δύσκολες νομικές υποθέσεις, πτώση της παραγωγικότητας είναι μερικά από τα έκτακτα συμπτώματα που καλείται το πρόγραμμα μας να αντιμετωπίσει εντοπίζοντας την πηγή και αιτία τους.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

  • Συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο
  • Βραχυχρόνιο
  • Άμεσης υλοποίησης
  • Αποτελεσματικό
  • Οικονομικό

Η ομάδα συμβούλων της ALTIMCO, καταγράφει τα αρνητικά συμπτώματα της Επιχείρησης, τα επεξεργάζεται, εντοπίζει την πηγή των προβλημάτων και παρουσιάζει ρεαλιστικές προτάσεις / δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση τους.

Συμβάλλει επίσης ουσιαστικά και στην περίοδο υλοποίησης των προτάσεων μαζί με τον επιχειρηματία ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα τους.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 1έως 3 μήνες και είναι το οικονομικότερο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο +30 2112675888 ή στο email: info@altimco.com

Social

   


Newsletter

ALTIMCO

ΕΛΛΑΔΑ
3ης Σεπτεμβρίου 128
10434 Αθήνα
T: +30 2112675888
info@altimco.com